سخنرانان اصلی به همایش میراث فرهنگی نرسیدند

بجنورد – ایرنا – مقاماتی که به عنوان سخنران ویژه، روز یکشنبه به نخستین همایش انجمن های میراث فرهنگی و تشکل های مردم نهاد خراسان شمالی دعوت شده بودند، به این همایش نرسیدند.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.