همایشی برای ارج گذاری به فرهنگ بومی/دانشجویان با لباس محلی به همایش آمدند

تهران – ایرنا – دغدغه ­های شماری از دانشجویان دانشگاه شریف درخصوص تمرکز گرایی و از بین رفتن داشته ­های ارزشمند بومی، سبب برگزاری همایشی در سطح دانشگاه صنعتی شریف به نام پویش لباس محلی شد.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.