پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

ابزار کار

نخل داران این سه ابزار اصل ابزار کارشان است . پروند parvenu (طنابی که با آن از نخل بالا می روند) داس (برای بریدن و هرس کردن) سیخ ران (ابزاری برای زدن تیغ شاخه نخل)
نمای ایران

نظرات بسته شده است.