پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

ایران جذاب‌ترین قیمت‌ها برای گردشگران را دارد

ساعت ۲۴- ایرانیان دهه‌های طولانی است می‌گویند سرزمین آنها آنقدر دیدن دارد که اگر فضا مساعد باشد درآمد قابل توجهی از گردشگری نصیب آنها خواهد شد. این باور به ویژه در میان مدیران دولت‌های گوناگون شدیدتر است و هر دولتی که بر سر کار می‌آید از دولت قبلی انتقاد می‌کند که به گردشگری توجهی نشده است.

– آخرین عناوین گردشگری

نظرات بسته شده است.