یونسکو در ۷۰ سال گذشته شکاف جنسیتی را کاهش داده است

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده عصر روز سه‌شنبه در مراسم هفتادمین سال تاسیس یونسکو به نقش سازمان یونسکو در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: «یونسکو در ۷۰ سال گذشته با محوریت قراردادن آموزش نه‌تنها سبب کاهش شکاف جنسیتی شده که از طریق ایجاد شبکه‌ای جهانی همواره در ارتقای نقش زنان در توسعه جوامع و ایجاد مفاهمه فرهنگی موثر بوده است.»

خبرگزاری میراث فرهنگی