پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

دولتی شدن بزرگترین تهدید یونسکو

سفیر و نماینده دائم ایران در یونسکو درحالی به اهمیت سازمان یونسکو در حفظ صلح و توسعه پایدار تاکید کرد که به گفته او دولتی تر شدن یونسکو نقصی است که باید درباره آن فکر کرد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.