پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

گردشگری یونان در تهدید‌های همه جانبه

سیل مهاجران افسارگسیخته و پناهندگان غیر قانونی، مشکلات بانکی و مالی، تیرگی روابط با واشتنگتن و تصویر ناآرامی در خیابان‌های آتن، گردشگری یونان را از همه طرف محاصره کرده است.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.