فروش دیوار برلین به گردشگران

ساعت۲۴- گردشگرانی که این روزها به برلین می روند می توانند بخش هایی از دیوار تاریخی برلین را خریداری کنند.

– آخرین عناوین گردشگری

نظرات بسته شده است.