پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

پژوهش ورزش های مدرن و سنتی در میان ترکمن های ایران انجام شد

پژوهش و بررسی مردم شناختی ورزش های مدرن و سنتی در میان ترکمن های ایران توسط پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد.
آژانس خبری جنوب ایران

نظرات بسته شده است.