پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

محموله ۱۰۸ شیء تاریخی چغامیش به موزه ملی رفت

تعداد ۱۰۸ شیء تاریخی امروز از سوی مدیر موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگوی آمریکا تحویل مقامات سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت و به موزه ملی ایران رفت.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.