محموله ۱۰۸ شیء تاریخی چغامیش به موزه ملی رفت

تعداد ۱۰۸ شیء تاریخی امروز از سوی مدیر موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگوی آمریکا تحویل مقامات سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت و به موزه ملی ایران رفت.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.