پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

رکود گردشگری خارجی در یک قدمی مرز عراق/ بسترهادر ایلام فراهم نیست

ایلام- در حالی استان ایلام نزدیک ترین مرز کشور به عراق است که در سالهای اخیر به دلیل فراهم نبودن شرایط لازم از این مزیت در هت جذب گردشگری خارجی استفاده نکرده است.
آژانس خبری جنوب ایران

نظرات بسته شده است.