پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

اشیاء با ارزش چغامیش به موزه ملی ایران منتقل شد

تهران- ایرنا- ۱۰۸ شی با ارزش چغامیش که ساعتی پیش از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) به ایران بازگردانده شد توسط گیل استاین مدیر موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو به امین اموال موزه ملی ایران تحویل و به این موزه منتقل شد.www.irna.ir

نظرات بسته شده است.