پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

درهای باز بر روی گردشگران چینی

پس از بریتانیا و امریکا، مالزی نیز با آسان سازی مقررات صدور ویزای ورود، درهایش را به روی گردشگران چینی گشود.
مجله گردشگری و سفر | کوله پشتی مجله ی اینترنتی سفر و گردش

نظرات بسته شده است.