پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

آبشارسرندکوه در جبالبارز بلندترین آبشار خاورمیانه

آبشارسرندکوه در جبالبارز بلندترین آبشار خاورمیانه مرکز بخش جبالبارز شهرستان جیرفت است. مرکز بخش جبالبارز تا سال ۱۳۷۵ تحت عنوان روستای محمدآباد مسکون و پس از آن به نام شهر … بیشتر بخوانید…
وب سایت گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.