پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

توریسم آشپزی و تجارت پرسود شعر

سال ۲۰۱۵ سال گردشگری غذا و آشپزی ملی اسکاتلنداست که درسالگرد محبوب‌ترین شاعر دنیای انگلیسی زبان‌ها،نماد تجارت شعرو ادبیات دردنیای پساصنعتی است.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.