پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

رئیس کمیسیون گردشگری آلمان به تهران آمد

رئیس فراکسیون تاریخ و توسعه گردشگری مجلس هدف سفر هیات پارلمانی مجلس آلمان به ایران را توسعه روابط گردشگری دو کشور عنوان کرد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.