به‌دنبال اقتصادی شدن فرودگاه‌ها باشیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «برای سودده کردن فرودگاه‌ها و یا شرکت‌های هواپیمایی نیازمند پروازهای مستمر هستیم.»

خبرگزاری میراث فرهنگی