موزه‌های برتر انتخاب می‌شوند

همزمان با سالروز جهانی موزه، موزه‌های برتر را از سراسر کشور توسط ایکوم (کمیته موزه های ایران )انتخاب می شوند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.