پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

پژوهشگران باید شکارچیان خوبی باشند

سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت:کافی است ما شکارچیان خوبی باشیم و بحران آب، بحران خاک و هرچیزی که مورد توجه جامعه است را موضوع قراردهیم.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.