گام موفق خوزستان در رونق گردشگری دریایی

آبادان-ایرنا-استان خوزستان در تعطیلات نوروزی شاهد رونق بیش از پیش گردشگری دریایی بود و فرمانداران و دست اندرکاران مربوط نیز توانستند با برنامه ریزی، گام های مستحکمی در رونق صنعت گردشگری دریایی بردارند.www.irna.ir