پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

کوه نور را به ایران بازپس می دهیم

کوه نور یکی از زیباترین الماس های تاریخی که سال ها پیش به انگلستان منتقل و بر تاج ملکه نصب شد، اکنون به نشانه حُسن نیت ملکه انگلستان به ایران بازپس داده می شود تا در کنار زوج خود الماس معروف دریای نور، در خزانه جواهرات ملی بانک مرکزی ایران به نمایش عمومی گذاشته شود.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.