سیاست احیای بافت تاریخی؛ جذب یا دفع سرمایه‌گذار؟

در حالی‌که سیاست صندوق احیای بناهای تاریخی، مهیا ساختن زمینه ورود بخش خصوصی با انگیزه‌های مالی مکفی در بحث حفظ و  احیای بناهای تاریخی است، اما به نظر می‌رسد در عمل چنین عزمی وجود ندارد.

روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری

نظرات بسته شده است.