Take a fresh look at your lifestyle.

«قصه‌ها» خشونت را از جامعه‌ پاک می‌کنند

قصه درحالی یکی از مهمترین مقولات فرهنگی و تربیتی در رشد کودک محسوب می‌شود که در کشورهای توسعه یافته برنامه‌ریزی‌های بسیاری برای پیشبرد مبحث قصه‌گویی در جوامع انجام می‌گیرد. قصه‌هایی که در ایران هم کم نیستند اما به‌دلیل نپرداختن به قصه و قصه‌گویی در حال فراموشی‌اند. این درحالی است که پژوهشگران معتقدند، قصه‌ها می‌توانند بسیاری از مشکلات روانی کودکان را حل کرده و خشونت را از جامعه پاک کنند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.