بارسلون؛ بهشت جیب برها!

عنوان” بهشت جیب برها” که اخیرا در سایت مشاور سفر به شهر بارسلون داده شده، مقامات و پلیس را برای حفظ شهرت و اعتبار این شهر در نقشه گردشگری جهان، به تکاپو انداخت.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.