سافاری ظرفیتی برای رونق گردشگری کیش

کیش – ایرنا – سافاری کیش ظرفیتی با امکانات مناسب تفریحی در کیش است که می تواند موجب رونق گردشگری و مانع از سفر علاقمندان این رشته به سایر کشورها شود.www.irna.ir