۲۰۱۵ سال “ون‌گوگ” در هلند

پس از ۱۲۵ سال از درگذشت “ون گوگ”، هلند، گردشگران را با پیام “۱۲۵سال الهام بخشی” به هلند ومیراث هنری ون گوگ دعوت می‌کند.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.