پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

نخستین شماره فصلنامه مردم و فرهنگ منتشر شد

نخستین شماره فصلنامه مردم و فرهنگ فصلنامه تخصصی پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد.

خبرگزاری میراث فرهنگی

نظرات بسته شده است.