پرتال توریسم و گردشگری
زندگی را سفر کنیم

هوره از نواهای قدیمی مردم کرمانشاه

هوره از نواهای قدیمی مردم کرد است . مشهور است نکیسای باربد برای خسرو و شیرین هوره می خوانده است. برخلاف چند دهه اخی،ر هوره را با همراه تنبور اجرا … بیشتر بخوانید…
وب سایت گردشگری ایران

نظرات بسته شده است.